Ovládanie roliet | Inteligentné bývanie

Ovládanie roliet

Roletový aktor

roletovy_aktor

RF roletový aktor je určený pre spínanie pohonov roliet, žalúzií, markíz, garážových brán, a pod.

 • RFJA-12B/230 V: spína elektrické pohony 230 V AC, ktoré sú riadené v dvoch smeroch a majú zabudovaný ochranný koncový spínač
  – časová funkcia relé si „zapamätá“ dobu zaťahovania a vyťahovania roliet
 • RFJA-12B/24 V DC: ovláda predovšetkým medziokenné žalúzie (elektrické pohony 12-24 V DC) so zabudovaným koncovým spínačom, kde smer pohybu je riadený zmenou polarity
  – časová funkcia – aktor si „zapamätá“ dobu zaťahovania a vyťahovania roliet
  – bezkontaktné bezhlučné spínanie

 •  jeden aktor môže byť ovládaný až 32 kanálmi (1 kanál predstavuje 1 tlačidlo na bezdrôtovom vypínači, kľúčenke alebo jednotke RF Touch-W/RF Touch-B)
 • signalizácia stavu prístroja LED diódou na prednom paneli
 • programovanie a manuálne ovládanie sa prevádza tlačidlom Prog
 • pre montáž do inštalačnej krabice (napr. KU-68) alebo do nevodivých krytov pohonov jednotiek
 • možnosť priradenia prijímačov k systému RF Control

Späť