BIO Krby | Inteligentné bývanie

BIO Krby

Biokrb je bezkomínový krb spaľujúci špeciálne kvapalné palivo – bioalkohol (96% ethanol).
V biokrbe horí živý žltooranžový plápolajúci oheň s tepelným výkonom až do niekoľko kW/H (závisí od počtu horákov a ich dĺžky). Na montáž biokrbu nepotrebujete projekt ani povolenie.
Biokrby môžu byť závesné, voľnestojace, alebo zabudovateľné.

  1  2

Výhody a nevýhody biokrbov

Výhody biokrbov – dekoračných bezkomínových krbov spaľujúcich bioalkohol:

Najmä u starších objektov je rekonštrukcia komína natoľko náročná a nákladná, že sa majiteľovi domu nevypláca. V minulosti to zvyčajne znamenalo koniec sna o plápolajúcom plameni v kozube, ale dnes je tu možnosť použiť bezkomínový krb, ktorý má aj mnoho iných výhod.
Krása a útulnosť otvoreného krbu (živý, reálny oheň priamo v miestnosti) bola až doposiaľ spájaná s napojením na komín, s pracným uskladnením dreva, s nutným zbavovaním sa popola, zvýšenou prašnosťou v interiéry a s dôsledným čistením komínových častí.
Pri biokrboch nepotrebujete komín, drevo, nemáte starosti s dymom, nevznikajú Vám žiadne škodlivé splodiny, nemusíte sa starať o padajúce iskry, sadze, ani o špinu. Navyše vás bezkomínové krby neobmedzujú ani architektonicky. Sú vhodné nielen do domu, ale aj do bytu, čo v minulosti nebolo možné. Pre svoju univerzálnosť a výnimočný dizajn sa s obľubou používajú aj v takých objektoch, ako sú napr. hotely, reštaurácie, kaviarne, či kancelárie.
Palivom je certifikovaný 96 percentný bio-alkohol, ktorého základom je etanol (lieh). Tento je upravený a denaturovaný tak, aby horel krásne žltým plameňom bez dymu a škodlivých splodín. Nemusíte se obávať splodín z horenia, protože výsledkom horenia bio-alkoholu je len kysličník uhličitý (CO2) a voda (H2O), čiže presne to, čo vydychuje aj človek. Pre porovnanie, vyprodukované množstvo CO2 je asi také, aké vyprodukujú dva horáky vo vašom plynovom variči. Po každom vyhorení paliva sa však odporúča vyvetrať, poprípade počas horenia ponechať pootvorené okno.
Jeden liter bio-alkoholu horí 3 až 8 hodín, v závislosti od typu a nastavenia horáka. Výkon biokrbov je od 1 kW až po 4 kW, čo postačuje na preteplenie jednej až dvoch miestností.. Rovnako ako pri krboch spaľujúcich iný druh paliva, napr. drevo, brikety, plyn, aj pri biokrboch platí, že čím väčší výkon, tým väčšia spotreba paliva. Pri menších a úspornejších dekoračných biokrboch hodina horenia stojí len cca 0,30 Eur pri našej cene paliva. Väčšie horáky s maximálnym výkonom však môžu spotrebovať palivo aj za viac ako 1,- Eur za hodinu.

Výhody v skratke:
– žiadne nákladné projekčné zásahy
– nie je potrebná špeciálna stavebná príprava
– rýchle preteplenie miestnosti
– univerzálnosť – závesné, voľne stojace, zabudovateľné, malé, veľké, šýlové, moderné, …
– možnosť premiestnenia
– čistý plameň bez zápachu, dymu a popola
– použiteľné aj v činžiakových bytoch
– vyššia bezpečnosť, keďže z krbu neodlietavajú iskry
– minimálna údržba
– okamžité rozhorenie plameňa
– okamžité zhasnutie plameňa


Nevýhody biokrbov – dekoračných bezkomínových krbov spaľujúcich bioalkohol:

Biokrby majú menší tepelný výkon, keďže majú slúžiť predovšetkým na dekoráciu a ich výhrevnosť môžeme považovať skôr za pridanú hodnotu.
Nemôžu sa používať nepretržite a po dohorení je potrebné minimálne 5 minút nechať biokrb vychladnúť. Výpary z bioalkoholu sú ľahko zápalné a pri rýchlejšom zapálení po predošlom dohorení je bioalkohol mierne výbušný. Aj preto sa musia biokrby zapaľovať z boku a nie v predklone nad krbom.
Teplo produkované biokrbmi nie je možné rozvádzať do ďalších miestností. Jedná sa o lokálne vykurovanie.
Počas horenia alebo po dohorení biokrbu je potrebné vetrať a tým sa vytráca nadobudnuté teplo z miestnosti. Vzduch v miestnosti, kde sa kúri je iný a pri vstupe do izby z inej miestnosti cítiť rozdiel. Avšak to je problém pri každom kúrení, kde horí živý oheň.
Pokiaľ sa horák občas nevyčistí, po čase cítiť zápach denaturátov (pridaných zložiek do etanolu kvôli nižšej dani) z bio-alkoholu a to predovšetkým pri dohorievaní.
V porovnaní s kozubom spaľujúcim drevnú hmotu, biokrbu chýba atmosféra praskajúceho dreva.

Nevýhody v skratke:

– nižší tepelný výkon – nie je možné použiť ako jediný zdroj tepla
– nie je možná nepretržitá prevádzka
– nutnosť nákupu špeciálneho paliva – bioalkoholu
– nutnosť vetrať (postačí po dohorení)
– atmosfére chýba praskot dreva